Het ministerie van VWS, de huisartsen en de zorgverzekeraars werken aan kwaliteitsverbetering in de zorg door de behandeling van een chronische ziekte, zoals Diabetes of COPD, in te richten volgens landelijke richtlijnen. In dat kader zijn alle huisartsen in Woerden en omgeving sinds 1 januari 2008 aangesloten bij een coƶperatie met de naam ZorgCirkels.

Zorgcirkels

Zorgcirkels

Het doel van Zorgcirkels is gezamelijk de zorg rondom mensen met een chronische ziekte te verbeteren. Lees hier meer informatie over Zorgcirkel

ZORGCIRKELS
Zorgcirkels

COPD

Er is bij u de diagnose COPD gesteld, een chronische ziekte in de longen. Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van diverse hulpverleners.

COPD
Zorgcirkels

Diabetes

Er is bij u de diagnose Diabetes Mellitus, suikerziekte, vastgesteld. Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van diverse hulpverleners.

DIABETES
Zorgcirkels

VRM

Er is bij u een verhoogde kans op hart- en vaatziekten vastgesteld. Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van diverse hulpverleners.

VRM