COPD

 

Er is bij u de diagnose COPD gesteld, een chronische ziekte in de longen.

Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

CONTROLES

In overleg met uw praktijkondersteuner (POH) komt u 1 à 2 maal per jaar op controle (indien nodig frequenter). Dit is afhankelijk van uw klachten en/of de ernst van de COPD. Uw huisarts en POH werken nauw samen. De huisarts blijft echter eindverantwoordelijk.

LONGFYSIOTHERAPEUT

Bewegingsadviezen worden gegeven door uw POH. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut voor een inspanningstest. De fysiotherapeut kan u advies geven over o.a. beweging, het aanleren van opgeven van vastzittend slijm of u begeleiden bij het optimaliseren van uw conditie.

DIËTIST

De voedingsadviezen zullen door de POH worden gegeven en zo nodig wordt u doorverwezen naar een diëtist.

LONGARTS

Wanneer uw POH specifieke vragen heeft over uw gezondheid en hier niet samen met de huisarts uitkomt, dan kan hij/zij de longarts om advies vragen. Dit zal altijd na overleg met u en uw huisarts plaatsvinden.

STOPPEN MET ROKEN

Zoals u waarschijnlijk weet is het stoppen met roken een belangrijk onderdeel van de behandeling van COPD.
Wilt u stoppen met roken en hier begeleiding bij hebben, dan kunt u dit aan uw POH vragen.

LONGFUNCTIE

Uw POH zal u jaarlijks oproepen voor een longfunctieonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om te beoordelen wat de conditie van uw longen is en of uw behandeling aangepast dient te worden.

LOGBOEK

Op de pagina: algemene informatie Zorgcirkels, heeft u kunnen lezen dat u inzage kunt krijgen in uw medische gegevens.
Deze gegevens kunt u nazien in uw logboek. Op deze beveiligde internetsite kunt u gegevens inzien maar ook gegevens zelf noteren.
Uw POH kan u vragen een vragenlijst in te vullen via uw logboek. Met deze informatie kan uw behandeling eventueel tussentijds worden aanpast. De POH zal dan contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw logboek is uw emailadres nodig.

Handleiding digitaal logboek

INDIVIDUEEL ZORGPLAN OFWEL IZP

U staat centraal bij de behandeling. Doordat er persoonlijke streefdoelen worden vastgesteld, raakt u meer betrokken bij de behandeling van uw aandoening. Dit alles om uw gezondheid te verbeteren.

LINKS

www.inhalatorgebruik.nl

www.longfonds.nl