Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden Nederland

KLACHTEN OVER DE KETENZORG?

Coöperatie ZorgCirkels is aangesloten bij Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden Nederland. De klachtencommissie van deze instelling is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen en onderzoekt en beoordeelt ook andere klachten over ketenzorggroepen in Nederland. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is.

  • De klachtencommissie is onafhankelijk
  • De klachtencommissie kan een aanbeveling doen
  • De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen
  • Geen kosten verbonden aan advisering, bemiddeling en behandeling van een klacht door de klachtencommissie

Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op www.klachtenregelingmiddennederland.nl

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen:

Postadres:

Postbus 20056
3502 LB Utrecht

Mail adres:

klachtencommissie@klachtenregelingmiddennederland.nl

De klachtencommissie is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur, met uitzondering van dinsdagmiddag.

Telefoon: (+31) 06 196 55 861