DOEL VAN ZORGCIRKELS

Het doel van ZorgCirkels is gezamenlijk de zorg rondom mensen
met een chronische ziekte te verbeteren. Zorgcirkels doet dit door de zorg goed op elkaar af te stemmen en onderstaande zorgverleners samen te laten werken:

 • praktijk ondersteuner huisartsen (ofwel POH)
 • huisarts
 • laboratorium
 • podotherapeut
 • pedicure
 • specialist
 • fysiotherapeut
 • diëtist

We noemen dat een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).
Hieronder vindt u basis informatie. Daarnaast heeft u één of meerdere inlegvellen, met informatie over de aandoening waar u mee te maken heeft, ontvangen.

GEPROTOCOLLEERDE ZORG EN UW MEDISCHE GEGEVENS

De zorg welke u krijgt van uw praktijkondersteuner huisartsen (ofwel POH) is vastgelegd in een protocol. Ook de andere zorgverleners waar u mee te maken krijgt werken volgens protocol. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat elke patiënt dezelfde zorg krijgt. Bovendien kan er getoetst worden of de geleverde zorg voldoende is en volgens protocol. Hiervoor worden geanonimiseerde patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen opgeteld en gebruikt voor rapportage.

De medische gegevens, die betrekking hebben op uw chronische aandoening, worden opgeslagen in een speciaal computerprogramma (Portavita). Dit programma is via een beveiligde internetsite toegankelijk voor de verschillende behandelaars.

In verband met de wet op de privacy informeren wij u over bovenstaande. Mocht u bezwaar willen maken, geef dat dan aan bij uw huisarts.

DAGBOEK PATIENT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden via de button hieronder of op de homepage bovenaan. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen. Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dagboek is uw e-mailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT

KOSTEN

Jaarlijks bepalen de zorgverzekeraars welke kosten voor chronische ziekten worden vergoed. Alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fundusfoto (foto van uw ogen, indien u hiervoor in aanmerking komt) en specialist aan ZorgCirkels. U krijgt hiervoor geen nota.

De kosten voor de podotherapeut, pedicure, indien u hiernaar verwezen bent, worden door het merendeel van de zorgverzekeraars aan ZorgCirkels vergoed. U krijgt hiervoor geen nota.

Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de podotherapeut of pedicure niet aan ZorgCirkels vergoedt dan kunt u de nota hiervoor indienen bij uw zorgverzekeraar. Het ligt bij hen in hoeverre zij tot vergoeding zullen overgaan al dan niet met medeneming van uw eigen risico.

De kosten voor het jaarlijks bloedprikken (indien nodig) zullen door het laboratorium rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekering worden gestuurd. Afhankelijk van uw verzekering zal vergoeding plaatsvinden met medeneming van uw eigen risico.

Het ministerie van VWS, de huisartsen en de zorgverzekeraars werken aan kwaliteitsverbetering in de zorg door de behandeling van een chronische ziekte, zoals Diabetes of COPD, in te richten volgens landelijke richtlijnen. In dat kader zijn alle huisartsen in Woerden en omgeving sinds 1 januari 2008 aangesloten bij een coöperatie met de naam ZorgCirkels.

Het ministerie van VWS, de huisartsen en de zorgverzekeraars werken aan kwaliteitsverbetering in de zorg door de behandeling van een chronische ziekte, zoals Diabetes of COPD, in te richten volgens landelijke richtlijnen. In dat kader zijn alle huisartsen in Woerden en omgeving sinds 1 januari 2008 aangesloten bij een coöperatie met de naam ZorgCirkels.

DOEL VAN ZORGCIRKELS

Het doel van ZorgCirkels is gezamenlijk de zorg rondom mensen
met een chronische ziekte te verbeteren. Zorgcirkels doet dit door de zorg goed op elkaar af te stemmen en onderstaande zorgverleners samen te laten werken:

 • praktijk ondersteuner huisartsen (ofwel POH)
 • huisarts
 • laboratorium
 • podotherapeut
 • pedicure
 • specialist
 • fysiotherapeut
 • diëtist

We noemen dat een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).
Hieronder vindt u basis informatie. Daarnaast heeft u één of meerdere inlegvellen, met informatie over de aandoening waar u mee te maken heeft, ontvangen.

GEPROTOCOLLEERDE ZORG EN UW MEDISCHE GEGEVENS

De zorg welke u krijgt van uw praktijkondersteuner huisartsen (ofwel POH) is vastgelegd in een protocol. Ook de andere zorgverleners waar u mee te maken krijgt werken volgens protocol. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat elke patiënt dezelfde zorg krijgt. Bovendien kan er getoetst worden of de geleverde zorg voldoende is en volgens protocol. Hiervoor worden geanonimiseerde patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen opgeteld en gebruikt voor rapportage.

De medische gegevens, die betrekking hebben op uw chronische aandoening, worden opgeslagen in een speciaal computerprogramma (Portavita). Dit programma is via een beveiligde internetsite toegankelijk voor de verschillende behandelaars.

In verband met de wet op de privacy informeren wij u over bovenstaande. Mocht u bezwaar willen maken, geef dat dan aan bij uw huisarts.

DAGBOEK PATIENT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden via de button hieronder of op de homepage bovenaan. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen. Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dagboek is uw e-mailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT

KOSTEN

Jaarlijks bepalen de zorgverzekeraars welke kosten voor chronische ziekten worden vergoed. Alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fundusfoto (foto van uw ogen, indien u hiervoor in aanmerking komt) en specialist aan ZorgCirkels. U krijgt hiervoor geen nota.

De kosten voor de podotherapeut, pedicure, indien u hiernaar verwezen bent, worden door het merendeel van de zorgverzekeraars aan ZorgCirkels vergoed. U krijgt hiervoor geen nota.

Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de podotherapeut of pedicure niet aan ZorgCirkels vergoedt dan kunt u de nota hiervoor indienen bij uw zorgverzekeraar. Het ligt bij hen in hoeverre zij tot vergoeding zullen overgaan al dan niet met medeneming van uw eigen risico.

De kosten voor het jaarlijks bloedprikken (indien nodig) zullen door het laboratorium rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekering worden gestuurd. Afhankelijk van uw verzekering zal vergoeding plaatsvinden met medeneming van uw eigen risico.