CONTROLES

In overleg met uw praktijkondersteuner (POH) komt u 1 à 2 maal per jaar op controle (indien nodig frequenter). Dit is afhankelijk van uw klachten en/of de ernst van de COPD. Uw huisarts en POH werken nauw samen. De huisarts blijft echter eindverantwoordelijk.

LONGFYSIOTHERAPEUT

Bewegingsadviezen worden gegeven door uw POH. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut voor een inspanningstest. De fysiotherapeut kan u advies geven over o.a. beweging, het aanleren van opgeven van vastzittend slijm of u begeleiden bij het optimaliseren van uw conditie.

DIËTIST

De voedingsadviezen zullen door de POH worden gegeven en zo nodig wordt u doorverwezen naar een diëtist.

LONGARTS

Wanneer uw POH specifieke vragen heeft over uw gezondheid en hier niet samen met de huisarts uitkomt, dan kan hij/zij de longarts om advies vragen. Dit zal altijd na overleg met u en uw huisarts plaatsvinden.

STOPPEN MET ROKEN

Zoals u waarschijnlijk weet is het stoppen met roken een belangrijk onderdeel van de behandeling van COPD.
Wilt u stoppen met roken en hier begeleiding bij hebben, dan kunt u dit aan uw POH vragen.

LONGFUNCTIE

Uw POH zal u jaarlijks oproepen voor een longfunctieonderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan om te beoordelen wat de conditie van uw longen is en of uw behandeling aangepast dient te worden.

DAGBOEK PATIENT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden via de button hieronder of op de homepage bovenaan. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen. Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dag
boek is uw e-mailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT

INDIVIDUEEL ZORGPLAN OFWEL IZP

U staat centraal bij de behandeling. Doordat er persoonlijke streefdoelen worden vastgesteld, raakt u meer betrokken bij de behandeling van uw aandoening. Dit alles om uw gezondheid te verbeteren.

Er is bij u de diagnose COPD gesteld, een chronische ziekte in de longen.

Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.