CONTROLES

U heeft drie controles per jaar (indien noodzakelijk frequenter of minder frequent) bij de POH. Eén keer per jaar heeft u bovendien een uitgebreide controle bij uw eigen huisarts.

De huisarts is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor uw POH, hij/zij houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht onder behandeling bent.

LABORATORIUM EN OOGCONTROLE

Jaarlijks wordt er een bloed en urine controle gedaan, voor bloedafname/urinecontrole kunt u bij het laboratorium of bij één van de priklocaties terecht. Het laboratoriumformulier krijgt u via uw POH mee.

In het laboratorium kunt u aansluitend aan de bloedafname zonder afspraak, 1x per 2 jaar een fundusfoto (foto van uw ogen) laten maken. Deze foto wordt door de oogarts beoordeeld. U hoeft dan niet zelf nog eens naar de oogarts (tenzij u daar al voor een andere aandoening onder behandeling bent).

VOETZORG

De voetcontrole wordt uitgevoerd door de POH. Zo nodig zal deze u doorverwijzen naar een podotherapeut of pedicure.

DIËTIST

De voedingsadviezen zullen door de POH worden gegeven. Indien nodig zal deze u doorverwijzen naar een diëtist.

INTERNIST

Wanneer uw POH specifieke vragen heeft over u en hier niet samen met uw huisarts uitkomt, dan kan zij/hij de internist om een consult vragen. Dit zal altijd na overleg met u en uw huisarts plaatsvinden.

DAGBOEK PATIENT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden via de button hieronder of op de homepage bovenaan. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen. Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dag
boek is uw emailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT

U bent bij de praktijkondersteuner (POH) geweest omdat er bij u de diagnose Diabetes Mellitus, suikerziekte, is vastgesteld.

Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

U bent bij de praktijkondersteuner (POH) geweest omdat er bij u de diagnose Diabetes Mellitus, suikerziekte, is vastgesteld.

Hier kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

CONTROLES

U heeft drie controles per jaar (indien noodzakelijk frequenter of minder frequent) bij de POH. Eén keer per jaar heeft u bovendien een uitgebreide controle bij uw eigen huisarts.

De huisarts is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor uw POH, hij/zij houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht onder behandeling bent.

LABORATORIUM EN OOGCONTROLE

Jaarlijks wordt er een bloed en urine controle gedaan, voor bloedafname/urinecontrole kunt u bij het laboratorium of bij één van de priklocaties terecht. Het laboratoriumformulier krijgt u via uw POH mee.

In het laboratorium kunt u aansluitend aan de bloedafname zonder afspraak, 1x per 2 jaar een fundusfoto (foto van uw ogen) laten maken. Deze foto wordt door de oogarts beoordeeld. U hoeft dan niet zelf nog eens naar de oogarts (tenzij u daar al voor een andere aandoening onder behandeling bent).

VOETZORG

De voetcontrole wordt uitgevoerd door de POH. Zo nodig zal deze u doorverwijzen naar een podotherapeut of pedicure.

DIËTIST

De voedingsadviezen zullen door de POH worden gegeven. Indien nodig zal deze u doorverwijzen naar een diëtist.

INTERNIST

Wanneer uw POH specifieke vragen heeft over u en hier niet samen met uw huisarts uitkomt, dan kan zij/hij de internist om een consult vragen. Dit zal altijd na overleg met u en uw huisarts plaatsvinden.

DAGBOEK PATIENT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden via de button hieronder of op de homepage bovenaan. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen. Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dag
boek is uw emailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT