OUDERENZORG

We weten dat ouderen vaak bescheiden zijn en mogelijk wat moeilijker aan de bel trekken. Ze schrijven snel ieder ongemak aan de ouderdom toe. Daarom heeft uw huisarts sinds een aantal jaren een praktijkondersteuner (POH) in dienst, die in haar taakomschrijving heeft staan dat ze zich ook zal bezighouden met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Uw huisarts heeft u hiervoor aangemeld, gezien uw leeftijd en/of aan de hand van een gesprek of ingevulde vragenlijst. Hieronder kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

VISITES

U wordt vier keer per jaar (inzien noodzakelijk frequenter of minder frequent) bezocht door de POH. Eén keer per jaar wordt er bloed geprikt.

Tijdens deze visites worden er allerlei zaken besproken, die te maken kunnen hebben met het ouder worden, bijvoorbeeld hoe het gaat met uw zelfredzaamheid, geheugen en mobiliteit (het bewegen). Tevens wordt er rekening gehouden met eventuele andere aandoeningen waarvoor u onder behandeling bent. U kunt tijdens dit gesprek ook zelf vragen stellen over uw situatie.

De POH kan indien nodig een aantal zaken voor u regelen/uitzoeken. Daarnaast zal er regelmatig een bloeddruk worden gemeten of naar uw gewicht worden gevraagd. De huisarts is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor uw POH.

LABORATORIUM

Jaarlijks wordt er een bloed en urine controle gedaan. Hiervoor kunt u bij het laboratorium Antonius Ziekenhuis (locatie Woerden) of bij één van de priklocaties terecht. Het laboratoriumformulier krijgt u via uw POH mee. Ook kan er, indien nodig, thuis bloedafname plaatsvinden. Geeft u dit aan bij uw POH.

MDO (multi disciplinair overleg)

Jaarlijks wordt uw situatie besproken tijdens een overleg waar de huisarts, POH, specialist ouderengeneeskunde (als het gaat om medicatie combinaties of hulpmiddelen), apotheker, indien van toepassing dementieconsulente en wijkverpleegkundige bij aanwezig zijn. Uiteraard gebeurt dit niet zonder uw toestemming.

DIËTIST

Uw POH geeft u ook zo nodig voedingsadviezen en/of zal u doorverwijzen naar een diëtist indien gewenst.

GERIATER

Als er vanuit u samen met de huisarts en POH behoefte is aan een brede blik op onder andere vallen en dementie, dan kan de geriater om advies gevraagd worden. De geriater is een internist voor ouderen.

FYSIOTHERAPIE EN ERGOTHERAPIE

Omdat bij het ouder worden de mobiliteit (het bewegen) kan verminderen kan het nodig zijn u advies te geven op dit vlak. Samen met de fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut wordt er gekeken welke adviezen bij u passen en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om het voor u thuis comfortabel te houden. Valpreventie kan hier ook onderdeel van uitmaken.

DAGBOEK PATIËNT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden op de website www.zorgcirkels.nl onder de kop OUDERENZORG. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen.

Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dagboek is uw emailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT

Met het ouder worden lopen we meer kans op gezondheidsproblemen en ziekte.

Met het ouder worden lopen we meer kans op gezondheidsproblemen en ziekte.
We weten dat ouderen vaak bescheiden zijn en mogelijk wat moeilijker aan de bel trekken. Ze schrijven snel ieder ongemak aan de ouderdom toe.
Daarom heeft uw huisarts sinds een aantal jaren een praktijkondersteuner (POH) in dienst, die in haar taakomschrijving heeft staan dat ze zich ook zal bezighouden met de zorg voor kwetsbare ouderen.
Uw huisarts heeft u hiervoor aangemeld, gezien uw leeftijd en/of aan de hand van een gesprek of ingevulde vragenlijst.
Hieronder kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

OUDERENZORG

We weten dat ouderen vaak bescheiden zijn en mogelijk wat moeilijker aan de bel trekken. Ze schrijven snel ieder ongemak aan de ouderdom toe. Daarom heeft uw huisarts sinds een aantal jaren een praktijkondersteuner (POH) in dienst, die in haar taakomschrijving heeft staan dat ze zich ook zal bezighouden met de zorg voor kwetsbare ouderen.

Uw huisarts heeft u hiervoor aangemeld, gezien uw leeftijd en/of aan de hand van een gesprek of ingevulde vragenlijst. Hieronder kunt u lezen welke zorg u kunt verwachten van de diverse hulpverleners.

VISITES

U wordt vier keer per jaar (inzien noodzakelijk frequenter of minder frequent) bezocht door de POH. Eén keer per jaar wordt er bloed geprikt.

Tijdens deze visites worden er allerlei zaken besproken, die te maken kunnen hebben met het ouder worden, bijvoorbeeld hoe het gaat met uw zelfredzaamheid, geheugen en mobiliteit (het bewegen). Tevens wordt er rekening gehouden met eventuele andere aandoeningen waarvoor u onder behandeling bent. U kunt tijdens dit gesprek ook zelf vragen stellen over uw situatie.

De POH kan indien nodig een aantal zaken voor u regelen/uitzoeken. Daarnaast zal er regelmatig een bloeddruk worden gemeten of naar uw gewicht worden gevraagd. De huisarts is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor uw POH.

LABORATORIUM

Jaarlijks wordt er een bloed en urine controle gedaan. Hiervoor kunt u bij het laboratorium Antonius Ziekenhuis (locatie Woerden) of bij één van de priklocaties terecht. Het laboratoriumformulier krijgt u via uw POH mee. Ook kan er, indien nodig, thuis bloedafname plaatsvinden. Geeft u dit aan bij uw POH.

MDO (multi disciplinair overleg)

Jaarlijks wordt uw situatie besproken tijdens een overleg waar de huisarts, POH, specialist ouderengeneeskunde (als het gaat om medicatie combinaties of hulpmiddelen), apotheker, indien van toepassing dementieconsulente en wijkverpleegkundige bij aanwezig zijn. Uiteraard gebeurt dit niet zonder uw toestemming.

DIËTIST

Uw POH geeft u ook zo nodig voedingsadviezen en/of zal u doorverwijzen naar een diëtist indien gewenst.

GERIATER

Als er vanuit u samen met de huisarts en POH behoefte is aan een brede blik op onder andere vallen en dementie, dan kan de geriater om advies gevraagd worden. De geriater is een internist voor ouderen.

FYSIOTHERAPIE EN ERGOTHERAPIE

Omdat bij het ouder worden de mobiliteit (het bewegen) kan verminderen kan het nodig zijn u advies te geven op dit vlak. Samen met de fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut wordt er gekeken welke adviezen bij u passen en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om het voor u thuis comfortabel te houden. Valpreventie kan hier ook onderdeel van uitmaken.

DAGBOEK PATIËNT

U kunt uw medische gegevens in uw persoonlijke dagboek terugvinden op de website www.zorgcirkels.nl onder de kop OUDERENZORG. Tevens kunt u hierin zelf gegevens noteren. Uw POH kan u vragen dit dagboek bij te houden, zodat zij u op afstand kan volgen.

Indien nodig kan de POH, naar aanleiding van uw dagboek, uw behandeling tussentijds wijzigen of contact met u opnemen. Om toegang te krijgen tot uw dagboek is uw emailadres nodig.

GA NAAR DAGBOEK PATIENT